เรารองรับผู้ให้บริการชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ

วิธีชำระเงิน

ผู้ให้บริการชำระเงินทั่วโลก

Icons-02
Icons-06
Icons-03
WeChat Payment Logo
Icons-23
Icons-01
Icons-07
diners
Icons-05
Icons-04

ผู้ให้บริการชำระเงินในสิงคโปร์

Icons-20
DBS Payment Logo

ผู้ให้บริการชำระเงินในอินโดนีเซีย

Icons-17
Icons-13
Icons-18
Icons-14
Icons-16
Icons-12
Icons-08
Icons-10
Icons-09

ติดต่อ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้คุณเลือกใช้ solution ที่ตรงตามต้องการ