ทีมผู้บริหารผู้เป็นต้นแบบในการให้บริการที่
เป็นเลิศ

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

คุณค่าสำคัญของ Red Dot Payment มาจากความเชี่ยวชาญ
ความซื่อสัตย์ การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจ โดยมี
ทีมผู้บริหารที่เป็นต้นแบบในการทำงานของเรา
Richard

Richard Kai-Tzung Chang

ประธานบริษัท

จากประสบการณ์การทำงานบริษัทมากกว่า 37 ปี ปัจจุบันคุณริชาร์ดคอย
ให้คำปรึกษาหนุ่มสาวรุ่นใหม่สู่อนาคตในฐานะผู้นำธุรกิจ ช่วง 17 ปีแรก
ของการงานในวงการไอที คุณริชาร์ดทำงานตำแหน่งต่างๆ ในฝ่าย
พัฒนาซอฟต์แวร์ การขาย และการตลาด ในส่วนการค้าปลีกและการเงินของ
บริษัท NCR, ACI, Motorola และ Tandem Computers

 

เมื่อย้ายไปทำงานในบริษัท Visa Inc คุณริชาร์ดได้รับตำแหน่งผู้บริหารต่าง ไม่ว่าตำแหน่ง Senior Country Manager for South East Asia markets จนกระทั่ง Head of Global Clients, Strategic Products Sales, Sales Ops, Consulting, Analytics, Corporate Events for Asia Pacific, Central and Eastern Europe, Middle East and Africa อีกทั้งดำรงตำแหน่ง Executive Vice President และ General Manager ของ Visa ประเทศญี่ปุ่น ด้วยใจรักการให้คำแนะนำแก่คนรุ่นใหม่มากความสามารถ คุณริชาร์ดจึงริเริ่มโครงการ Visa Asia Pacific’s graduate ในฐานะผู้สนับสนุนพิเศษ จากนั้นคุณริชาร์ดจึงออกจากแวดวงธุรกิจการชำระเงิน สู่การกุศลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างที่ตั้งใจ

 

คุณริชาร์ดเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัท
เทคโนโลยีชั้นนำของฮ่องกง ที่ปรึกษาอาวุโสของธนาคาร
ไต้หวัน และที่ปรึกษาของบริษัทสตาร์ตอัพผู้ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลเลย์

Randy

Randy Tan

ประธานกรรมการบริหาร

คุณแรนดี้ ทาน คือผู้ก่อตั้ง Red Dot Payment Pte. Ltd. (“RDP”)
ที่มีประสบการณ์ล้นเหลือในธุรกิจการเงิน การจัดการการชำระเงิน
และการค้าปลีก จากการทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลกในลิสต์ Fortune
500 เขาจึงรู้จักบริษัทต่างๆ ที่มั่นคงทั่วเอเชีย-แปซิฟิก กลายเป็นการริเริ่มครั้ง
สำคัญ ปัจจุบัน ด้วยทักษะด้านการปรับโครงสร้างองค์กรและความเฉียบแหลม
ทางธุรกิจ คุณแรนดี้จึงเป็นผู้นำในตลาดบริการชำระเงินระดับโลก เช่น บริการ
บัตรเครดิตและเดบิต

 

ตำแหน่งสุดท้ายก่อนก่อตั้ง Red Dot Payment ในสิงคโปร์ คือ Director of Consulting Service ในบริษัท Visa Inc. ซึ่งคุณแรนดี้เป็นผู้ควบคุมจัดการบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดในภูมิภาคอินโดจีนและฟิลิปปินส์ อีกทั้งเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการในประเทศต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจของธนาคาร ทำให้เกิดการผลิตผลงานที่นำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้น

 

คุณแรนดี้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Singapore Management University และ North Carolina State University และจบการศึกษาปริญญาตรีด้านธุรกิจและการเงิน (เกียรตินิยม)

Sean

Yeow See Onn

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

คุณซี ออน มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารในแวดวงการเงิน การจัดการโครงการ และการจัดการทั่วไป
เคยทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัท Arthur Andersen
ทำงานตำแหน่ง Controller, Asia ประจำบริษัท SAP
และดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น Finance Director,
Head of Tax and Controller for Asia Pacific
และ Central and Eastern Europe, Middle East
และ Africa ใน Visa ซึ่งคุณซี ออน เป็นหนึ่งในทีมระดับโลกที่ผลักดันให้
Visa Inc เป็นที่รู้จักทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในโครงการ
พัฒนาข้อตกลงกับลูกค้า และองค์กรกฎหมายของบริษัท

 

คุณซี ออนเป็นนักบัญชี Fellow Chartered Accountant (Singapore) และ Certified Public Accountant (Australia) จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย National University of Singapore