ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล รับชำระเงินทางออนไลน์

การแจ้งหนี้ออนไลน์

ส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ

RDP_Instancollect_Logo
ด้วย solution online RDP InstanCollect™ ของเราสำหรับแจ้งค่าใช้จ่าย คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ผ่านอีเมลพร้อมลิงก์ให้ซัพพลายเออร์หรือลูกค้า เพื่อจ่ายได้ทันที เพียงคลิก ลูกค้าก็จ่ายได้สะดวก โดยไม่ต้องเซ็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี
สร้าง

สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงิน สกุลเงิน

ส่ง

ส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทางอีเมล

จ่าย

ลูกค้าของคุณได้รับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้วจ่ายผ่านลิงก์ชำระเงิน

วิธีที่ง่ายกว่าในการรับชำระเงิน

เราสร้าง API ที่ไม่ซับซ้อนสำหรับพัฒนาระบบ และเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ไว้ครบถ้วนสำหรับการชำระเงิน เพราะตั้งใจอำนวยความสะดวกให้คุณในการรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มที่
เรียบง่าย

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย
หมดเรื่องยุ่งยากในการจัดเก็บไฟล์
หรือการเตรียมการโดยผู้ใช้

ยืดหยุ่น

เตรียมใบแจ้งหนี้
อิเล็กทรอนิกส์ได้เอง แม้ไม่
ใช้เว็บไซต์ บันทึกแบบร่าง
และส่งเมื่อไรก็ได้

ใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ

ข้ามพรมแดนธุรกิจ ด้วย
ตัวเลือกระบบชำระเงิน
สำหรับในประเทศและ
ต่างประเทศ

ข้ามพรมแดนธุรกิจ ด้วยตัวเลือกระบบชำระเงินสำหรับในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้คุณเลือกใช้ solution ที่ตรงตามต้องการ